Verktøy laget av Ingvar Gjesdal på Heimeyrkeskulen 1949/1950.
Gave fra Ingvar Gjesdal 20.8.2010