Skillings-Magazin ( side 405) har en interessant artikkel om Hegranes i Jølster, illustrert med en tegning av Ålhus.