Eivind Fossheim går av med pensjon, 67 år gammel, etter å ha vært lærer ved Hønefoss folkeskole i 35 år.