På grunn av covid-19 virus og regjeringa sine retningslinjer, held vi stengt inntil vidare.