Separatutstilling Bringager & Malmstrøm

21. august – 24. september 2021

Separatutstilling med malerduoen Bringager & Malmstrøm 21. august – 24. september

Frihet er en følelse av indre jubel, trygg glede og boblende fantasi.

FRI – Det er denne følelsen vi har jobbet med i årets separatutstilling på Jølstramuseet som åpner 21. august.  Vi vil lage malerier som skaper en resonans hos betrakteren, en opplevelse av et felleskap med hendelsen, bevegelsen, følelsen og/eller fargene. Vi har jobbet med tre filosofiske setninger som beskriver frihet for oss:

  • Når lysten styres av fantasien, skapes virkeligheten
  • Når fantasien styres virkeligheten, skapes lysten
  • Når virkeligheten styres av lysten, skapes fantasien

Det å føle seg fri

Helt fri, uten hemninger og forbehold skjer ikke så ofte i livet. Vi er underlagt konvensjoner, hensyn og må ofte legge restriksjoner på oss selv. Det er mange forventninger som skal innfris. Egne og andre, og vi som en malerduo, har i tillegg hverandre å ta hensyn til. Den andre, som er blitt en viktig del av det å være oss. Vi er to i det aller meste av det vi gjør, to ulike tanker, følelser og handlinger. Det tvinger oss til å finne ord og dialog der andre billedskapere kan stå i stillhet med arbeidet. Vår evne til felles forståelse av form, utrykk, farge, linje og bevegelse danner oss – vi gir plass til hverandre, til meg og den andre. Vi har gjennom en årrekke blitt oppmerksom på hvor viktig det er å gi hverandre stor grad av frihet. Det er kanskje vår største utfordring også, å uforbeholdent stole på den andre, ikke gi formaninger og sette begrensninger, men støtte og trygghet i den kreative prosessen.

I 2009 signerte vi våre første bilder som malerduoen Bringager & Malmstrøm, og det var på høsten/vinteren i 2008 vi begynte å male på de samme lerretene. Det har vært en spennende og utviklende reise for oss begge. De første årene jobbet vi primært med separatutstillinger som ble vist i ulike gallerier rundt i Norge, og vi ble etter hvert etterspurte på privatmarkedet. Nesten så godt som alle bilder vi signerte fikk et nytt hjem – det ble mange fantastiske møter med det vi kaller «våre tilhengere». Ofte rørende, glade og dypt personlige møter som har bidratt til en større trygghet, og bekreftelse på at det vi leverer har betydning for de som kjøper maleriene våre. Disse møtene er viktige for oss, det gir oss økonomisk frihet til å jobbe videre, men det skaper også et rom for frihet.

I 2018 fikk vi i oppdrag å smykke ut Barne-og ungdomsklinikken ved Kalnes, det nybygde sykehuset Østfold. Vårt største utsmykningsoppdrag hittil. Nå er alle fellesarealene på avdelingen ferdig utsmykket, og Barne-og ungdomsklinikken fremstår mer fargerik og imøtekommende enn før. 90 bilder er malt, montert og levert. Bildene kommuniserer til barn, ungdom og voksne, og gjerne alle på en gang. Vi ønsker at betrakteren skal utfordres, men også kunne hvile i møte med maleriene. Vi har forsøkt å ta barnets perspektiv, blandet med våre refleksjoner om egen barndom og foreldreskap. Oppdraget har vært en prosess som har beriket oss, og vi er takknemlige over tilliten. Ekstra hyggelig var det når sykehusdirektøren omtalte resultatet av utsmykningen som en pustende oase.

Vi har laget en bok med alle bildene fra Barne-og ungdomsklinikken om du er mer interessert.

I år har vi jobbet med utsmykning av en ny restaurant i Fredrikstad, her har vi levert alt av farger, interiør, malerier og til og med utforming av badene. Det hele toppet seg med en lysekrone som skal henge i konsert/restaurantrommet med en omkrets på over tre meter. Lampen er utformet som et rede, og fylt av Bringager & Malmstrøms fantasifulle figurer.